Přeskočit na hlavní obsah stránky

Nástěnka

Aktuality

Ředitelské volno

Z důvodu plánovaných odstávek el. proudu, je 1.10 a 5.10 2020 vyhlášeno ředitelské volno.

Elektroodpad

Z důvodu změny svozových podmínek již nebudeme sbírat elektroodpad. Baterie a tonery zůstávají.

ROUŠKY

Od 10.9. jsou povinné roušky pro žáky ve společných prostorách školy.

Fotografie z vítání prvňáčků najdete v sekci fotogalerie.

Informace MŠ

Informace pro rodiče dětí MŠ pro školní rok 2020/2021
Zákonní zástupci (doprovázející osoby) nebudou mít možnost vstupu do MŠ. Děti si po zazvonění na kameru převezme učitelka osobně u venkovních vchodových dveří příslušné třídy (přední í zadní vchod do MŠ). Při odchodu dětí domů učitelka předá dítě též u vchodových dveří příslušné třídy. Je tedy nutné počítat s jistou časovou rezervou při předání a vyzvednutí dítěte, MŠ se uzavírá v 16:00h. V případě pohybu dětí na školní zahradě či školním dvoře si zákonný zástupce nebo pověřená osoba vyzvedáváním dětí vyzvedne své dítě u vstupu na zahradu nebo u zadního vchodu do MŠ. Není dovoleno vstupovat mezi děti. Výjimku mají pouze zákonní zástupci nově přijatých dětí v adaptačním režimu. Tito zákonní zástupci (pouze jedna osoba) mohou vstoupit do MŠ s ochrannou rouškou na dobu nezbytně nutnou.
Děti si neprodleně po přezutí a převlečení dojdou do umývárny MŠ, kde si umyjí důkladně ruce alespoň 30 sekund a poté použijí dezinfekci.
Děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Při příchodu i odchodu dětí použijí učitelky na doporučení ochranný štít.
Na doporučení MŠMT budou aktivity během dne probíhat větší část dne venku v areálu školy.

Změna ceny stravného

Změna ceny stravného od 1.9.2020

Vážení rodiče, v návaznosti na zdražování cen potravin jsme nuceni zvýšit ceny stravného od 1.9.2020 a to: ZŠ 7 - 10 let na 30 Kč, 11 - 14 let na 32Kč, zaměstnanci na 35 Kč, děti v MŠ na 36Kč. Děkujeme za pochopení a věříme, že bude Vašim dětem i nadále chutnat. Kolektiv školní jídelny

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 2020/2021
Vážení rodiče, milí žáci,
začíná nový školní rok, který snad proběhne obvyklým způsobem, jak ho známe z předcházejících let. Doufám, že se všichni již těšíte a v úterý 1. 9. 2020 se dostavíte do školy. Zahájení školního roku proběhne s mírným omezením a v závislosti na počasí. Od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Varianta suchá – účast rodičů v omezeném počtu možná:
Všichni se sejdeme v 7:50 na školním dvoře.
Vstup vraty od 7: 40 – 7:50.
Žáci 2. – 5. ročníku utvoří skupinu se svým třídním učitelem.
Slavnostní přivítáni žáků 1. ročníku.
Přechod žáků do svých tříd – již bez účasti rodičů, s výjimkou rodičů žáků 1. ročníku, bez přezutí.
Před vstupem do budovy nutná dezinfekce rukou.
Zápisní lístek do školní družiny si vyzvednete venku na dvoře.

Varianta mokrá – pouze rodiče 1. ročníku:
Sraz žáků před budovou školy, kde si je vyzvednou v 7:45 třídní učitelé.
Před vstupem do budovy nutná dezinfekce rukou.
Přechod žáků do kmenových tříd, bez přezutí a bez rodičů.
Žáci 1. ročníku i s rodiči – v omezeném počtu.
Zápisní lístek do školní družiny si vyzvednete ve vestibulu školy.

Další informace o stanovených hygienických a protiepidemických pokynech k organizaci školního roku 2020/21 ke stažení níže.
Na setkání s vámi se všichni moc těšíme.

Stránkování aktualit

Archiv aktualit

Poslední soubory

Poslední alba