Přeskočit na hlavní obsah stránky

Školní družina

Školní družina je otevřena v pondělí až pátek.

Ranní družina: od 06.30 hod. do 07.30 hod.
Odpolední družina: od 11.35 hod. do 16.30 hod.
Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto: po obědě do 12.45 hod. a po 14.00 hod.

Do jednoho oddělení ŠD se zapisuje do 25 účastníků zájmového vzdělávání na pravidelnou docházku.

Platba za školní družinu bude pololetně 500 Kč a to v den zápisu.
Úplata pouze za ranní družinu 150,- Kč/ na pololetí.

2. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO 4. + 5. ROČNÍK ZŠ KOSTELNÍ HLAVNO
Rozvrh hodin školní družiny
ZÁJMOVÉ BLOKY (KROUŽKY) V RÁMCI ŠKOLNÍ DRUŽINY
pondělí, středa a čtvrtek 11,55 - 15,00 hod, pátek 12,45 - 15,00 hod
Vychovatelka: Kateřina Říhová, DiS.

Dokumenty ke stažení