Přeskočit na hlavní obsah stránky

Projekty

Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno – Šablony II

( PROJEKT UKONČEN)
Naše škola realizuje projekt Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno – Šablony II,
reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013497 podpořený z výzvy MŠMT Šablony II.

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská a matematická gramotnost a inkluze či polytechnické vzdělávání. Dále budeme sdílet zkušenosti z různých školek prostřednictvím vzájemných návštěv. Tímto projektem budou podpořeny nové formy a metody práce pedagoga v předškolním vzdělávání.

Projekt je mimo jiné také cílen na zavedení nových metod ve výuce na ZŠ, dále na vedení čtenářských klubů a klubů zábavné logiky. Budeme poskytovat doučování žáků ZŠ ohroženým školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU. Administrativní podpora: MAS Mladoboleslavský venkov, z.ú.Projekt Ovoce a zelenina do škol v ČR

Naše škola je již třetím rokem zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, který byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Na stránkách lze v sekci pro rodiče nalézt i různé recepty pro zdravé vaření, informace o správné výživě školáků i informace o jednotlivých projektech. V sekci pro děti lze nalézt vědomostní hru Kozel Ovozel, omalovánky nebo různé hry zaměřené na správnou výživu.

ovocedoskol.szif.cz