Přeskočit na hlavní obsah stránky

Ukončené projekty

- blocktext: | ## Projekt Obědy dětem Program Obědy dětem patří ke stěžejním činnostem, které nadační fond Drab foundation zajišťuje. Zároveň se jedná o nejrychleji rostoucí aktivitu tohoto nadačního fondu. Velký rozvoj tohoto programu nastal začátkem roku 2016, kdy jsme za podpory MŠMT byli schopni rozšířit náš projekt celorepublikově. Naší hlavní motivací je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, aby kupovali svým dětem obědy ve školních jídelnách. Další prioritou tohoto programu je motivovat žáky k lepším výkonům, lepší školní docházce a také k lepší socializaci podporovaných jedinců. Pomoc je poskytována prostřednictvím škol a jídelen tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, které to potřebují… _key: textovyeditor _uid: textovyeditor_1583230017141_4346