Přeskočit na hlavní obsah stránky

Historie školy

Škola v Hlavně Kostelním je dávného původu. Roku 1676 za požáru v obci vyhořela. Pak se připomíná škola až v r. 1771. Roku 1867 se stala dvoutřídní, r. 1882 trojtřídní, r. 1908 čtyřtřídní.

Škola v Kostelním Hlavně

Nová školní budova byla vystavěna r. 1898. Po rozhodnutí soudního dvora ve Vídni v roce 1897, které ukončilo spor obcí Sudovo Hlavno a Kostelní Hlavno o stavbu nové školy, uložila Okresní školní rada v Karlíně Místní školní radě v Kostelním Hlavně, aby neprodleně bylo započato se stavbou školy. Roku 1898 byla vystavěna na obecním pozemku trojtřídní škola pro zhruba 200 žáků z Kostelního a Sudova Hlavna. Výstavbu financovaly obě obce. O rok později byl přilehlý pozemek využit k založení školní zahrady s ovocnou školkou. Podle plánu stavitele Antonína Límana ze Staré Boleslavi se nákladem 19 220 zlatých 45 krejcarů započalo 7. července 1897 v 16.30 hod. se stavbou, položením základního kamene. O 11 měsíců později - přesně 3. června 1898 byla v zinkové krabici zazděna v přízemí do hlavní zdi pamětní listina. O měsíc později – 9. července 1898 byla za pouhých 12 měsíců škola kolaudována a 4. září potom vysvěcena a bylo zahájeno vyučování. Řídícím učitelem trojtřídní školy se stává Antonín Borovička. Navštěvovalo ji 190 žáků od 1. do 8. ročníku. Ve školním roce 1952-1953 byla do učebny užívané jako tělocvična umístěna mateřská školka. V roce 1957 byla přemístěna do volného bytu ředitele školy. V roce 1972-1973 bylo na škole zavedeno elektrické vytápění (první v okrese!) a vodovod. V roce 1977-1978 zřízena školní družina a mateřská školka rozšířena na dvojtřídní. V roce 1974-1975 zahájena přístavba školní jídelny, provoz zahájen 1.5.1977.

Mateřská škola

Až v květnu 1952 byla zřízena v nynější tělocvičně mateřská škola. O 5 let později byla umístěna do uvolněného učitelského bytu, kde sídlí dodnes. V roce 1972 provedl obecní úřad její rekonstrukci a do celé budovy byl zaveden vodovod. V roce 1975 byla vystavěna školní jídelna a 2. patro, v němž bylo na několik let zřízeno 2. oddělení MŠ. Od roku 1962 dojíždějí do naší školy i školky ještě děti z Hlavence, protože tamní škola byla uzavřena. Dne 1.1.2003 byla MŠ integrována k místní ZŠ a tvoří s ní spolu s družinou a školní jídelnou jediný právní subjekt. Mateřská škola má v současné kapacitu 43 dětí ve dvou třídách. Je v provozu v pracovní dny od 6,30 do 16 hodin. V době školních prázdnin bývá provoz omezen nebo i přerušen podle požadavků rodičů.