Přeskočit na hlavní obsah stránky

Mateřská škola

Mateřská škola má od září 2010 kapacitu 43 dětí ve věku 3 - 6 let. V 1. oddělení je 24 dětí ve věku 3 - 4,5, ve 2. oddělení jsou děti ve věku 5 - 6 let, převážně předškoláci. Je v provozu v pracovní dny od 6,30 do 16 hodin. V době školních prázdnin bývá provoz omezen nebo i přerušen-podle požadavků rodičů.

Orientační časy režimu dne:
06,30 - 08,30 hry dle vlastní volby, indiv. práce s dětmi, skupinková zaměstnání
08,30 - 08,50 ranní cvičení + jazyková nebo hudební chvilka
08,50 - 09,20 hygiena, přechod do jídelny, svačina
09,20 - 09,40 skupinové, popř. frontální zaměstnání
09,40 - 11,40 hygiena, oblékání, pobyt venku
11,40 - 12,30 hygiena, oběd
12,30 - 14,00 pohádka, odpočinek (min. 30 min.), postupné vstávání, klidné hry a činnosti
14,00 - 14,10 tělovýchovná chvilka - dle zájmu dětí
14,10 - 14,45 hygiena, omývání vlažnou vodou, svačina
14,45 - 16,00 odpol. zájmové činnosti dle vzdělávací nabídky, prováděné venku (dle počasí)

Dokumenty

Zápis do MŠ

Mateřská škola pracuje podle schváleného školního vzdělávacího programu - zahrádka.

1. oddělení mateřské školy

2. oddělení mateřské školy