Přeskočit na hlavní obsah stránky

Školní rok 2020/2021 - nástěnka

informace o testování

****HURÁ!!!!!!!! Testy PCR vyšly negativně, tak jedeme vesele dál. Hezký večer Potměšilová

Informace k vysvědčení

Vážení rodiče,
pololetní klasifikaci budeme uzavírat v pátek 22. 01. 2021. Podle rozhodnutí MŠMT je vysvědčení (v našem případě to bude výpis z vysvědčení) vydáváno ve čtvrtek 28. ledna. Pokud by pro žáky 3.ročníku stále platila on line výuka a nemohli by být tento den ve škole, dostanou toto vysvědčení nejpozději tři dny po svém návratu. Každopádně výsledky hodnocení, nepřítomných žáků, obdržíte 28. ledna do svých emailových účtů. Hodnotit budeme v souladu s naším školním řádem pomocí klasifikace, učitelé mají pro pololetí hodnocení dostatek podkladů jak z prezenční výuky, tak z výuky distanční. Pokud by někdo měl zájem o slovní hodnocení, musí požádat písemně do 20. 01. 2021 / formulář ke stažení v dokumentech/. Pololetní prázdniny budou v pátek 29. 01. 2021. Přeji úspěšný týden Mgr. J. Potměšilová

Novoroční přání

V roce 2021 Vám přejeme hodně zdraví, tolerance, pevné nervy a dobré internetové připojení. Zaměstnanci školy

Školní jídelna - platba za měsíc prosinec

platba.docx

Informace k docházce od 30. 11. 2020

V pondělí 30.11. 2020 se ke školní docházce vrátí i žáci 3. ročníku. Abychom dodrželi všechna nařízená opatření dojde ke změně rozvrhu i časového rozvržení výuky. Ranní družina stále nebude, z důvodu zákazu vzájemného prolínání žáků jednotlivých ročníků, odpoledne však budou otevřena tři oddělení školní družiny. Stále zůstává v platnosti zákaz zpěvu, tělesné výchovy a povinnost nosit roušky i během výuky / nutnost mít alespoň 2 roušky na den/.
Přehled změn od 30. 11. 2020:

 • 3 oddělení školní družiny
 1. oddělení - 1. ročník
 2. oddělení - 2. ročník + 4. ročník + 5.ročník /pouze dojíždějící žáci/
 3. oddělení - 3. ročník /jen do 15: 00 hodin/
 • časový harmonogram ranních příchodů:
  7 : 25 - 1. ročník
  7 : 30 - 2. ročník
  7 : 35 - 3. ročník
  7 : 40 - 4. + 5. ročník
 • změny v rozvrhu zašlou třídní učitelé, nebude odpolední výuka
 • časový posun o 10 minut mezi 3. a 4. vyučovací hodinou- konec výuky v 11 : 45, 12 : 40, 13 : 40
 • vyzvedávání dětí ze školní družiny v čase mezi 12:15 - 13:15, potom až ve 14:15, z důvodu nenarušování odpoledního programu /vycházky mimo areál školy/
  Plánované ředitelské volno jen 22. 12. 2020.
  Děkuji za pochopení změn, které bylo nutné provést.
  Přeji Vám krásný adventní čas, hodně zdraví, pohody a pevné nervy J. Potměšilová

Mikuláš MŠ 4.12.

Základní informace k otevření školy

Děti musí mít na den 2-3 roušky.
Ranní družina nebude v provozu.
Třídní schůzky proběhnou online - termín Vám sdělí během tohoto týdne třídní učitel/ka.

Rozvrh od 18.11.

Dobrý den,
v šuplících tříd najdete vložené rozvrhy od 18.11.
zsonline.cz/khlavno

Organizace on - line výuky

Vážení rodiče, milí žáci,
nejdříve mi dovolte popřát vám hodně zdraví a osobní pohody v této nelehké době. Chtěla bych vám poděkovat za pomoc při tvorbě účtů vašich dětí a omluvit se za technické problémy, které jste měli. Snažíme se je řešit a odstraňovat, kdo si přesto neví rady, může přijít v pondělí 2. 11. ve 12:30 do školy /popř. si telefonicky domluvit jiný čas/, bude zde osobně přítomen správce Google účtů, který se společně s vámi pokusí problém vyřešit.
Organizace online výuky
Jak již všichni víte 2. 11. se školy neotevřou, tudíž přecházíme k „variantě B“ – online konferencím, které budou probíhat denně dle rozpisu proklik na rozvrhrozvrh-online-vyuky.docx. Znovu připomínám, že distanční výuka je pro žáky povinná. Informace k přihlášení do jednotlivých učeben jste obdrželi od vyučujících. Jsem si vědoma, že zejména pro žáky 1. a 2. ročníku to bude velmi obtížné období. Pro informace o učivu zůstává stále v platnosti „šuplíková“ nástěnka na zsonline.cz/khlavno . Žáci 3. – 5.ročníku budou postupně přecházet k práci přímo v Google učebně návodné video zde aktivní proklik na návod youtube.com/watch. Nebojte se, jistě to společně zvládneme.
Nyní několik důležitých doporučení:
Doporučení pro žáky

 pracujte poctivě a pečlivě, distanční vzdělávání je v tomto případně řádnou formou vaší výuky, po jeho skončení se opět vracíte k prezenční výuce, při plnění úkolů buďte féroví, pracujte samostatně
 nevhodné chování při videokonferencích nebo při samostatné práci v učebně bude kázeňsky postihováno
 do virtuální učebny vstupujte nejdéle 5 minut před začátkem výuky
 snídani, pití a toaletu zvládněte před začátkem výuky, abyste nemuseli odbíhat
 mobilní telefony, pokud na nich nepracujete, zůstanou vypnuté
 při výuce nevypínejte kameru, pokud o to nebudete požádáni vyučujícím, ve škole se taky neschováváte pod lavici
 chatovat budete jen po vyzvání vyučujícím, soukromou chatovou korespondenci si vyřídíte až po výuce
 mějte vždy připraveny všechny pomůcky, které k výuce potřebujete
 sledujte denně komunikační kanály od Vašich pedagogů - Učebnu, nástěnku i školní web, kde jsou pravidelně veškeré aktuality, nebojte se komunikovat se svými pedagogy nebo vedením školy
 při jakékoliv nejasnosti komunikujte se svými učiteli, můžete předat jakoukoliv zpětnou vazbu, např. způsob a množství učiva, způsob komunikace, funkčnost techniky, apod.

Doporučení pro rodiče při jejich kontrole a pomoci dětem

 věnujte se prosím sledování práce a podpoře svých dětí. Situace je to nelehká, obtížná, ale velmi potřebná
 stanovte dětem při dálkové školní práci pokud možno jasný program časový i obsahový, zařaďte i vhodné přestávky
 sledujte denně komunikační kanály od Vašich pedagogů – email, nástěnku i školní web, kde jsou pravidelně veškeré aktuality, nebojte se komunikovat se svými pedagogy nebo vedením školy (přednostně elektronicky)
 podpořte Vaše děti, chvalte je a motivujte
 při jakékoliv nejasnosti komunikujte se svými učiteli, můžete předat jakoukoliv zpětnou vazbu, např. způsob a množství učiva, způsob komunikace, funkčnost techniky, apod.
 pokud nemáte technické možnosti dálkové komunikace (internet), kontaktujte telefonicky svého třídního učitele, domluvíte předávání úkolů – např. schránka ve vestibulu školy
 své dotazy, postřehy, podněty nebo náměty můžete samozřejmě kromě svých pedagogů směřovat i vedení školy

Informace k ošetřovnému
Škola již nevydává potvrzení k žádosti o ošetřovné. Veškeré informace mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Problém s připojením přes tablety a mobilní telefony

Dobrý den,
pokud někdo má problém s připojením na Google účty přes tablet či mobilní telefon, tak se nejedná o chybu z vaší strany. Vše je již v řešení. Děkujeme za pochopení.

Keramika

Aktualizace informací z 13.10. 2020

Od středy 14.10. zůstávají všichni žáci doma.
Protože se jedná jen o pár dnů, online výuku formou video konferencí zatím zavádět nebudeme. Úkoly budou nadále zasílány na portál zsonline.cz/khlavno. Po celou dobu distanční výuky jsou Vám naši pedagogové k dispozici prostřednictvím emailů, popř. i pomocí jiných komunikačních kanálů, které Vám sami nabídnou.
Distanční vzdělávání je oproti jaru povinné!
Pokud bychom se do lavic počátkem listopadu nevrátili, pak by přišlo na řadu i online vzdělávání formou video konferencí.. Z tohoto důvodu Vám budou do konce toho týdne zaslány prostřednictvím emailů přístupové údaje a důležité pokyny ke zřízení Google účtů vašich dětí.
Školní družina
Školní družina je mimo provoz.
Školní stravování
Školní jídelny musí umožnit žákům stravování za patřičných hygienických podmínek. Žáci, kteří jsou na distančním vzdělávání, si mohou tedy dle vládního nařízení chodit pro obědy, které budou vydávány do vlastních, jménem označených jídlonosičů. Máte-li o stravování zájem, je potřeba obědy na následující den přihlásit v čase 8:00 - 11:00 na telefonním čísle 734 575 374. Informace o způsobu výdeje obědů budou sděleny při přihlášení ke stravování. Jinak všechny obědy byly z důvodů zrušení prezenční výuky automaticky všem odhlášeny.
Ošetřovné
Pro děti mladší 10 let je možné čerpat ošetřovné. Postup přímo z MPSV zde:
osetrovne-od-14.10.pdf
Ostatní informace
Pro rodiče pracující jako zdravotníci nebo další osoby zajišťující v této době chod státu je zřízena spádová škola zajišťující prezenční přítomnost dětí. Pro nás je to ZŠ Palachova a informace pro případné zájemce jsou přístupny tady: brandysko.cz/zs-palachova-pro-quot-prvni-linii-quot-jak-zazadat-o-umisteni-ditete/d-55341
Volné dny
V termínu od 26.10. do 30. 10. mají žáci volno, distanční výuka neprobíhá. Ve školách bychom se měli všichni sejít v pondělí 2.11.2020.

S úsměvem :-) Mgr. Jitka Potměšilová

Pokyny k distančnímu vzdělávání

Vážení rodiče, od zítra 14.10. bude opět probíhat distanční výuka. Úkoly budou zadávány přes zsonline.cz/khlavno. Do pátku obdržíte do svých emailů pokyny k vytvoření GOOGLE účtů pro své děti. Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné nervy.

Elektroodpad

Z důvodu změny svozových podmínek již nebudeme sbírat elektroodpad. Baterie a tonery zůstávají.

ROUŠKY

Od 10.9. jsou povinné roušky pro žáky ve společných prostorách školy.

Fotografie z vítání prvňáčků najdete v sekci fotogalerie.

Informace MŠ

Informace pro rodiče dětí MŠ pro školní rok 2020/2021
Zákonní zástupci (doprovázející osoby) nebudou mít možnost vstupu do MŠ. Děti si po zazvonění na kameru převezme učitelka osobně u venkovních vchodových dveří příslušné třídy (přední í zadní vchod do MŠ). Při odchodu dětí domů učitelka předá dítě též u vchodových dveří příslušné třídy. Je tedy nutné počítat s jistou časovou rezervou při předání a vyzvednutí dítěte, MŠ se uzavírá v 16:00h. V případě pohybu dětí na školní zahradě či školním dvoře si zákonný zástupce nebo pověřená osoba vyzvedáváním dětí vyzvedne své dítě u vstupu na zahradu nebo u zadního vchodu do MŠ. Není dovoleno vstupovat mezi děti. Výjimku mají pouze zákonní zástupci nově přijatých dětí v adaptačním režimu. Tito zákonní zástupci (pouze jedna osoba) mohou vstoupit do MŠ s ochrannou rouškou na dobu nezbytně nutnou.
Děti si neprodleně po přezutí a převlečení dojdou do umývárny MŠ, kde si umyjí důkladně ruce alespoň 30 sekund a poté použijí dezinfekci.
Děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Při příchodu i odchodu dětí použijí učitelky na doporučení ochranný štít.
Na doporučení MŠMT budou aktivity během dne probíhat větší část dne venku v areálu školy.

Změna ceny stravného

Změna ceny stravného od 1.9.2020

Vážení rodiče, v návaznosti na zdražování cen potravin jsme nuceni zvýšit ceny stravného od 1.9.2020 a to: ZŠ 7 - 10 let na 30 Kč, 11 - 14 let na 32Kč, zaměstnanci na 35 Kč, děti v MŠ na 36Kč. Děkujeme za pochopení a věříme, že bude Vašim dětem i nadále chutnat. Kolektiv školní jídelny

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 2020/2021
Vážení rodiče, milí žáci,
začíná nový školní rok, který snad proběhne obvyklým způsobem, jak ho známe z předcházejících let. Doufám, že se všichni již těšíte a v úterý 1. 9. 2020 se dostavíte do školy. Zahájení školního roku proběhne s mírným omezením a v závislosti na počasí. Od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Varianta suchá – účast rodičů v omezeném počtu možná:
Všichni se sejdeme v 7:50 na školním dvoře.
Vstup vraty od 7: 40 – 7:50.
Žáci 2. – 5. ročníku utvoří skupinu se svým třídním učitelem.
Slavnostní přivítáni žáků 1. ročníku.
Přechod žáků do svých tříd – již bez účasti rodičů, s výjimkou rodičů žáků 1. ročníku, bez přezutí.
Před vstupem do budovy nutná dezinfekce rukou.
Zápisní lístek do školní družiny si vyzvednete venku na dvoře.

Varianta mokrá – pouze rodiče 1. ročníku:
Sraz žáků před budovou školy, kde si je vyzvednou v 7:45 třídní učitelé.
Před vstupem do budovy nutná dezinfekce rukou.
Přechod žáků do kmenových tříd, bez přezutí a bez rodičů.
Žáci 1. ročníku i s rodiči – v omezeném počtu.
Zápisní lístek do školní družiny si vyzvednete ve vestibulu školy.

Další informace o stanovených hygienických a protiepidemických pokynech k organizaci školního roku 2020/21 ke stažení níže.
Na setkání s vámi se všichni moc těšíme.

Příprava nového školního roku 2020

Nový školní rok 2020-2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020 a to v plném režimu prezenční výuky pro všechny žáky. Nebudou platit žádná omezení týkající se počtu žáků ve třídách a při vstupu do školy se již nebude předkládat prohlášení o bezinfekčnosti (odlišnost od provozu školy v květnu).

Manuálem MŠMT jsou stanovena přesná pravidla, jak postupovat v případě podezření na výskyt nemoci COVID-19 u žáka nebo zaměstnance nebo jak postupovat v případě, kdy žák bude mít příznaky infekčního onemocnění.

Během příštího týdne zveřejním veškeré nutné informace, které se ke startu školního roku vážou, a to především:

 1. hygienická pravidla a další pravidla směřující ke snížení rizika přenosu infekčních onemocnění

 2. postup při výskytu podezření na nemoc covid-19 a při výskytu nemoci covid-19

 3. organizační opatření při zahájení školního roku 20/21.

Hezký zbytek prázdnin a klidné pohodové dny přeje J. Potměšilová