Přeskočit na hlavní obsah stránky

Nástěnka

Aktuality

Informace k návratu do škol a testování žáků

Informace k provozu od 12.4. : pedagogicke.info/2021/04/msmtinformace-k-provozu-skol-skolskych.html

Manuál k provozu: koronavirus.edu.cz/files/msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-k-rozeslani.pdf

Manuál k testování: testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

videonávod k testování - LEPU testy: youtube.com/watch

testování diagram: smocr.cz/Shared/Clanky/10281/testovani-diagram.pdf

kontrolní seznam příznaků COVID 19: smocr.cz/Shared/Clanky/10281/kontrolni-seznam-priznaku-covid-19-u-deti-zaku-a-studentu.pdf

Leták pro žáky: testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták pro rodiče: testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Informace k provozu zařízení od 12. 4. 2021

Konečně jsme se dočkali a v pondělí 12. 4. 2021 se opět setkáme se všemi žáky školy a s předškoláky , pro které je docházka do MŠ povinná, tj. ti kteří půjdou letos k zápisu nebo budou žádat o odklad školní docházky. Do MŠ mohou nastoupit i děti rodičů, pracujících ve složkách IZS, tj.:
o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
o pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
o zaměstnanci bezpečnostních sborů,
o příslušníci ozbrojených sil,
o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

MŠMT zaslalo velké množství metodických doporučení k provozu škol a k testování. Veškeré dokumenty jsou k dispozici v jednotlivých odkazech. Zejména upozorňuji na odkazy k Letákům pro žáky i rodiče a k videonávodu na testování. Dnes jsem přivezla testy /LEPU test/ a i na sobě vyzkoušela, testování je zcela bezbolestné a velmi jednoduché. Vzhledem ke skutečnosti, že se musíme do konce školního roku testovat 2x týdně, tak to jistě brzy všichni zvládneme a nebude to nijak stresující.

Zasílám základní společné informace k provozu a testování:

 1. Testování bude probíhat 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek antigenním testem. Pokud bude v pondělí některý test pozitivní, odchází do izolace a následně na RT- PCR test jen pozitivně testovaná osoba, pokud bude pozitivní test ve čtvrtek odchází celá třída a vyčká na výsledek RT- PCR testu pozitivně testované osoby.
 2. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň
  nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC
  antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či
  elektronické podobě).
 3. Děti a žáci, kteří se nenechají testovat nebudou moci zůstat ve škole, budou omluveni, ale nebude jim již poskytována distanční výuka, pouze běžné zadávání úkolů.
 4. Pokud třída zůstane v karanténě, opět zahájí distanční výuku, včetně dětí MŠ.
 5. Pro žáky ZŠ stále platí povinnost nošení zdravotnických roušek nebo nanoroušek dle platných norem ve vnitřních a venkovních prostorách školy.
 6. Všichni zaměstnanci mají povinnost nosit respirátory.
 7. V platnosti zůstávají veškerá hygienická opatření platná již od počátku školního roku, dezinfekce rukou, větrání v místnostech, dodržování rozestupů v prostorách školní jídelny, dezinfekce všech vnitřních prostor zařízení, apod.
 8. Pro žáky ZŠ stále platí zákaz zpěvu a tělesné výchovy, která bude nahrazena zvýšeným pobytem venku.
 9. Stále nebude ranní družina, odpolední družina bude fungovat v režimu: 1. oddělení 1. ročník do 16:30 p. Lankašová
 10. oddělení 2. + 4. + 5. do 15:30 p. Říhová
 11. oddělení 3. ročník do 15:00 p. Kopecká
 12. Platný rozvrh od 12. 4. obdrží žáci ZŠ od svých třídních učitelů.
 13. MŠ běžný provoz do 16:00 hodin.
 14. Pravidelné testování se týká i všech zaměstnanců školy, pokud nebyli kompletně očkováni.

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ
Mateřská škola

 • Každé dítě bude v šatně před vstupem do třídy MŠ otestováno antigenním testem výtěrem z okraje nosu. Testovat se bude vždy v pondělí a ve čtvrtek. Bez provedení testu nebude dítěti umožněn vstup do třídy. Test provede dítěti jeho zákonný zástupce. Instrukci obdrží rodič od paní učitelky při příchodu do MŠ. Pokud dítě v den testování do školky nepřijde, bude testováno jakýkoliv jiný den při příchodu do školky.
 • Výsledek testu je znám do 15 minut. Zákonný zástupce vyčká společně s dítětem na výsledek testu, v případě pozitivního testu si dítě odvede a objedná se na RT-PCR test.
 • Děti v MŠ nemají povinnost nosit roušky.

Základní škola
-Všichni žáci ve škole se budou muset povinně 2x týdně testovat antigenními testy. Testování bude samotestem přímo ve třídě po příchodu do školy. Testovat se bude v pondělí a ve čtvrtek v kmenových učebnách. V platnosti zůstává časový rozpis ranní docházky, který platil před odchodem na distanční výuku, včetně vstupů. Testování provede vyučující, který v dané třídě učí 1. hodinu, nejmenším dětem budou pomáhat i další pedagogičtí pracovníci.

Postup při výskytu pozitivního testu ve třídě

 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.
 • V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem. Pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).
  V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Další informace budu zasílat průběžně, s případnými dotazy se obracejte na své třídní učitele. Společně to zvládneme, hlavně klid a zdravý selský rozum.
Hezký den Vám přeje ředitelka Jitka

Velikonoční tvoření v ,,Hravé páteční škole"

Informace k dalším dnům

Hezký den všem,
bohužel situace zůstává stále stejná, a tak i naše výuka nezaznamená žádné změny. Rozvrh on- line výuky se nemění, jen žákům 3. ročníku přibyla hodina hudební výchovy a všem i hodiny pracovních činností nebo výtvarné výchovy, které nejsou on line, ale úkoly byly zadány e- mailovou korespondencí. Ve vestibulu školy stále zůstávají k dispozici sešity a nyní i výtvarný materiál. Blíží se krásné jarní svátky - Velikonoce, určitě se pustíte do výroby krásných velikonočních dekorací. Někteří možná mají doma nově narozená mláďátka, všechno nafoťte a pošlete p. učiteli, který vloží na webové stránky. Udělejme si radost hezkým obrázkem, fotografii, když situace zatím moc radostná není. Hezké sluníčkové dny přeje říďa Jitka

Práce žáků ZŠ

Do fotogalerie bylo přidáno nové album Práce žáků ZŠ

Žlutý pátek

Do fotogalerie bylo přidáno nové album Žlutý pátek

Vyhlášení žlutého dne

Krásný středeční podvečer, distanční výuka se rozběhla naplno i u žáků, kteří ještě minulý týden chodili do školy. Přes počáteční technické problémy snad vše funguje a všichni se připojují. Ještě jsou k dispozici 4 tablety. Protože jsou od pondělí zavřená papírnictví, jsou na lavici ve vestibulu školy k dispozici nové sešity. Škola bývá přístupná během dopoledne nebo se lze telefonicky domluvit s p. Lafkovou nebo p. Zalabákovou. Protože se blíží jaro, vyhlašuji na pátek 5. 3. žlutý den. Oblékněte si na výuku něco krásně žlutého, ať se nám ty šedivé zamlžené dny pěkně rozsvítí. Připomínám, že v týdnu od 8. 3. - 12. 3. probíhají jarní prázdniny. Hezký večer přeje ředitelka Jitka

Stránkování aktualit

Archiv aktualit

Poslední soubory

Poslední alba