Přeskočit na hlavní obsah stránky

Nástěnka

Aktuality

MŠ - rodičovská schůzka

15.9. (středa) od 16:00

Nevyzvednuté oblečení

Kdo postrádá oblečení z loňského roku, prosíme o vyzvednutí ve vestibulu školy.

Zahájení školního roku 2021/2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:
Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 7:55 hodin. Příchod do školy v 7:45. Vlastní průběh zahájení bude záviset na počasí, proto jsou připraveny dvě varianty:
A) Bez deště:
 Všichni se sejdeme na školním dvoře.
 Slavnostní přivítání žáků 1. ročníku.
 Třídní učitelé si odvedou žáky do kmenových tříd, kde proběhne testování. Přezůvky nejsou potřeba.
 Žáky 1. ročníku mohou rodiče doprovodit do třídy, ostatní ročníky bez doprovodu.
 Žáci i rodiče vstupují do školy s ochrannou dýchacích cest.
 Zakončení cca v 9 hodin.

B) Deštivé počasí:
 Žáci odcházejí ihned do kmenových tříd, kde budou testováni.

 1. patro: Učebna I. – 3. ročník + 2. ročník /dle seznamu/
  Učebna II. – 1. ročník + 2. ročník /dle seznamu/
  Přízemí: Učebna III. – 5. ročník
  Učebna IV. – 4. ročník
   Žáky 1. ročníku mohou rodiče doprovodit až do třídy, kde proběhne slavnostní přivítání, ostatní ročníky bez doprovodu.
   Přezůvky tento den nejsou potřeba.
   Žáci i rodiče vstupují do školy s ochrannou dýchacích cest.
   Zakončení cca v 9 hodin.

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZŠ:
 Školy zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy a doporučeními MŠMT a MZd /viz manuál/.
 Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 Školní družina a školní jídelna /pro ZŠ/ zahájí provoz 2. 9. 2021.
 Od 2. 9. 2021 zahájí žáci 2. – 5. ročníku výuku dle rozvrhu.
Žáci 1. ročníku v režimu:
2. 9. 21 jen do 10:00 hodin/ bez ŠD a ŠJ/
3. 9. 21 dle rozvrhu /včetně ŠD a ŠJ/.
 Roušky či respirátory žáci nosí ve společných prostorách školy.

 Screeningové testování proběhne v rozsahu 3 antigenních testů od společnosti Genrui – SARS-CO V-2 Antigen Test Kit, a to 1., 6., a 9. 9. 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených opatřením MZd (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole či školském zařízení). Uvedená opatření jsou v platnosti po dobu screeningového testování.

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 Žáci, vracející se ze zahraničí těsně před nástupem do školy, se řídí pravidly dle manuálu/viz příloha/.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vážení rodiče, milé děti,
školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021. Od tohoto dne je zajištěno i stravování dětí, kromě nově příchozích dětí, které zahajují předškolní docházku dle pravidel adaptačního období - tzv. „zvykací“ období dle individuálních potřeb dítěte, nejméně však 1-2 týdny jen s dopolední docházkou (viz Adaptační program pro nově příchozí děti do MŠ)
zskostelnihlavno.cz/media/pages/files/42b5bfa406-1593417986/adaptacni-plan-ms-kostelni-hlavno.pdf
Provoz MŠ začíná v 6:30 a končí v 16:00.
 Pro děti v MŠ neplatí povinnost se testovat, ani nosit ochranu dýchacích cest.
 Zákonní zástupci jsou povinni při vstupu do budovy použít ochranu dýchacích cest, dezinfekce rukou. Omezit dobu strávenou v MŠ na nezbytně nutnou pro předání/vyzvednutí dětí (z důvodu dodržování rozestupů).
 Všechna hygienická a protiepidemická opatření se řídí dle aktuálních nařízení MZd a MŠMT/viz manuál/.

Manuál k provozu škol a testování (září 2021)

manual.pdf

Archiv aktualit

Poslední soubory

Poslední alba