Přeskočit na hlavní obsah stránky

Nástěnka

Aktuality

Mikuláš MŠ 4.12.

Základní informace k otevření školy

Děti musí mít na den 2-3 roušky.
Ranní družina nebude v provozu.
Třídní schůzky proběhnou online - termín Vám sdělí během tohoto týdne třídní učitel/ka.

Rozvrh od 18.11.

Dobrý den,
v šuplících tříd najdete vložené rozvrhy od 18.11.
zsonline.cz/khlavno

Organizace on - line výuky

Vážení rodiče, milí žáci,
nejdříve mi dovolte popřát vám hodně zdraví a osobní pohody v této nelehké době. Chtěla bych vám poděkovat za pomoc při tvorbě účtů vašich dětí a omluvit se za technické problémy, které jste měli. Snažíme se je řešit a odstraňovat, kdo si přesto neví rady, může přijít v pondělí 2. 11. ve 12:30 do školy /popř. si telefonicky domluvit jiný čas/, bude zde osobně přítomen správce Google účtů, který se společně s vámi pokusí problém vyřešit.
Organizace online výuky
Jak již všichni víte 2. 11. se školy neotevřou, tudíž přecházíme k „variantě B“ – online konferencím, které budou probíhat denně dle rozpisu proklik na rozvrhrozvrh-online-vyuky.docx. Znovu připomínám, že distanční výuka je pro žáky povinná. Informace k přihlášení do jednotlivých učeben jste obdrželi od vyučujících. Jsem si vědoma, že zejména pro žáky 1. a 2. ročníku to bude velmi obtížné období. Pro informace o učivu zůstává stále v platnosti „šuplíková“ nástěnka na zsonline.cz/khlavno . Žáci 3. – 5.ročníku budou postupně přecházet k práci přímo v Google učebně návodné video zde aktivní proklik na návod youtube.com/watch. Nebojte se, jistě to společně zvládneme.
Nyní několik důležitých doporučení:
Doporučení pro žáky

 pracujte poctivě a pečlivě, distanční vzdělávání je v tomto případně řádnou formou vaší výuky, po jeho skončení se opět vracíte k prezenční výuce, při plnění úkolů buďte féroví, pracujte samostatně
 nevhodné chování při videokonferencích nebo při samostatné práci v učebně bude kázeňsky postihováno
 do virtuální učebny vstupujte nejdéle 5 minut před začátkem výuky
 snídani, pití a toaletu zvládněte před začátkem výuky, abyste nemuseli odbíhat
 mobilní telefony, pokud na nich nepracujete, zůstanou vypnuté
 při výuce nevypínejte kameru, pokud o to nebudete požádáni vyučujícím, ve škole se taky neschováváte pod lavici
 chatovat budete jen po vyzvání vyučujícím, soukromou chatovou korespondenci si vyřídíte až po výuce
 mějte vždy připraveny všechny pomůcky, které k výuce potřebujete
 sledujte denně komunikační kanály od Vašich pedagogů - Učebnu, nástěnku i školní web, kde jsou pravidelně veškeré aktuality, nebojte se komunikovat se svými pedagogy nebo vedením školy
 při jakékoliv nejasnosti komunikujte se svými učiteli, můžete předat jakoukoliv zpětnou vazbu, např. způsob a množství učiva, způsob komunikace, funkčnost techniky, apod.

Doporučení pro rodiče při jejich kontrole a pomoci dětem

 věnujte se prosím sledování práce a podpoře svých dětí. Situace je to nelehká, obtížná, ale velmi potřebná
 stanovte dětem při dálkové školní práci pokud možno jasný program časový i obsahový, zařaďte i vhodné přestávky
 sledujte denně komunikační kanály od Vašich pedagogů – email, nástěnku i školní web, kde jsou pravidelně veškeré aktuality, nebojte se komunikovat se svými pedagogy nebo vedením školy (přednostně elektronicky)
 podpořte Vaše děti, chvalte je a motivujte
 při jakékoliv nejasnosti komunikujte se svými učiteli, můžete předat jakoukoliv zpětnou vazbu, např. způsob a množství učiva, způsob komunikace, funkčnost techniky, apod.
 pokud nemáte technické možnosti dálkové komunikace (internet), kontaktujte telefonicky svého třídního učitele, domluvíte předávání úkolů – např. schránka ve vestibulu školy
 své dotazy, postřehy, podněty nebo náměty můžete samozřejmě kromě svých pedagogů směřovat i vedení školy

Informace k ošetřovnému
Škola již nevydává potvrzení k žádosti o ošetřovné. Veškeré informace mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Problém s připojením přes tablety a mobilní telefony

Dobrý den,
pokud někdo má problém s připojením na Google účty přes tablet či mobilní telefon, tak se nejedná o chybu z vaší strany. Vše je již v řešení. Děkujeme za pochopení.

Keramika

Stránkování aktualit

Archiv aktualit

Poslední soubory

Poslední alba