Nástěnka Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Projekty Dokumenty Fotogalerie
   Kontakty:
326 971 970
1. oddělení 734 575 375
2. oddělení 739 078 314
 skolka@zskostelnihlavno.cz
 
 Pedagogičtí zaměstnanci:
 Jana Kučerová
 Vladimíra Svobodová
 Jana Adámková
 Olha Janoušková

 asistent pedagoga:
 Olha Janouškovvá

 Provozní zaměstnanec:
 Naděžda Hanušová
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA


Aktualizované dokumenty pro školní rok 2018/2019:

Řád školy pro školní rok 2018/2019.docx
Dodatek č. 1 školní řád MŠ.docx
Úplata za MŠ ve školním roce 2018/2019.docx
Termínový kalendář pro školní rok 2018/2019.doc
Organizační zabezpečení školního roku 2018/2019.doc
Poučení o bezpečnosti 2018/2019.doc
    Mateřská škola pracuje podle schváleného vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZAHRÁDKA

1. oddělení mateřské školy TEL: 734 575 375    

2. oddělení mateřské školy

TEL: 739 078 314

   
   

16.6.2017
Informace pro zákonné zástupce nově nastupujících dětí do MŠ


3.6.2016

Výsledky rozhodnutí přijímacího řízení do předškolního zařízení pro školní rok 2016/2017
Dne 1.1.2003 byla mateřská škola integrována k místní základní škole  a tvoří s ní spolu s družinou a školní jídelnou - jediný právní subjekt.  MŠ od září je naše kapacita 43 dětí.

    Mateřská škola má od září 2010 kapacitu 43 dětí  ve věku 3 - 6 let .
        V 1.oddělení je 24 dětí ve věku 3 - 4,5, ve 2. oddělení jsou děti ve věku 5 - 6 let, převážně předškoláci.

    Je v provozu v pracovní dny od 6,30 do 16 hodin.

    V době školních prázdnin bývá provoz omezen nebo i přerušen-podle požadavků rodičů.
 

    Orientační časy režimu dne:
06,30 - 08,30 hry dle vlastní volby, indiv. práce s dětmi, skupinková zaměstnání
08,30 - 08,50 ranní cvičení + jazyková nebo hudební chvilka
08,50 - 09,20 hygiena, přechod do jídelny, svačina
09,20 - 09,40 skupinové, popř. frontální zaměstnání
09,40 - 11,30 hygiena, oblékání, pobyt venku
11,30 - 11,40 hra ,,kytičkovaná“ (komunitní kruh)
11,40 - 12,30 hygiena, oběd, čištění zubů
12,30 - 14,00 pohádka, odpočinek (min. 30 min.), postupné vstávání, klidné hry a činnosti
14,00 - 14,10 tělovýchovná chvilka - dle zájmu dětí
14,10 - 14,45 hygiena, omývání vlažnou vodou, svačina
14,45 - 16,00 odpol. zájmové činnosti dle vzdělávací nabídky, prováděné venku (dle počasí)
 
 
   

©2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena